SADELINPASSNING

Impressionpadden visar ett avtryck av en sadel som passar mycket bra på hästen

 

 

Sadelinpassning av utbildad Fysioterapeut.
Under mina undersökningar och behandlingar genom åren upptäcker jag ganska ofta att hästens rörelseproblem orsakas av en dåligt tillpassad sadel. Jag använder ett unikt koncept med den patenterade Port Lewis ”Impression Pad” från Port Lewis Saddle Fit System som man lägger under sin sadel och rider i ca 20-30 minuter därefter ser man tydligt avtrycken som sadeln har gjort och man kan då konstatera var och hur sadeln trycker. Man kan också ta en kompletterande bild före och efter ridning med värmekameran för att se hur sadeln har påverkat hästens muskulatur i rygg, manke och bogar Det kan ju vara många orsaker till att sadeln inte passar, man kanske som ägare är medveten och anpassar sadeln till sin nya häst men allt eftersom hästen ändrar sig i kroppen (speciellt unghästar) och bygger muskler så blir också behovet ett annat. Sadeln behöver ju också ses över då och då och stoppas om.