VÄRMEKAMERA HÄST

Thermografi - Vad är det? Allting utstrålar termisk energi till omgivningen i form av osynlig infraröd strålningsenergi. Infraröd termografi är den teknik som används för att göra det osynliga synligt.

THERMOGRAFI:Det man gör rent praktiskt är att man  scannar kroppen med en  thermografi kamera.
Thermografikameran registrerar den värmestrålning som kommer från kroppen, strålningen 
(Infrarött ljus, 8-14 mikrometer) som fångas upp genom linsen, görs sedan om i kameran till en digital färgbild. 

Kameran kan mäta temperaturskillnader på 0,08grader Celsius.
Vid en skada kommer kroppen att försöka läka skadan genom att få dit nytt ”byggmaterial”, samt transportera bort slaggprodukter, det blir då en aktivitetsökning i detta område, och det blir  därför  en temperaturhöjning. 
Denna undersökningsmetod visar likt scintigrafiröntgen och magnetröntgen individens fysiologi och inte anatomi, man ser med andra ord pågående processer i kroppen och kan med den informationen härleda vad som är fel på  hästen.
Men till skillnad från ex scintigrafi är denna undersökning ofarlig .När det gäller människor och djur så visar denna undersökning individens fysiologi och inte anatomi. Den infraröda kameran mäter kroppens yttemperatur och presenterar informationen i form av en digital bild.

Vid Biolightbehandling i samband med Thermografi  ingår gratis uppföljning med nya värmekamerabilder för att se resultatet efter behandlingen.

Vid en skada blir det ökad aktivitet i området när kroppens läkprocess startar och man kan därför se en ökad temperaturskillnad.

Eftersom det vaskulära systemet (blodkärls-systemet) och det vegetativa systemet (nervsystemet) är lika på båda sidor i normala fall så kan asymmetri indikera ett problem.

Thermografi är otroligt användbart, ex i förebygggande syfte vid ökad träningsbelastning (främst trav och galoppsidan). Man kan då, med regelbunden thermografering, se hur hästen klarar den ökade belastningen och kan därmed förhindra överansträngning m.m.

Vilka skador kan man se?
Med rätt förutsättningar kan man i stort sett se alla skador och inflammationer som har en hög läkintensitet, ex. hovböld, olika muskel-ledinflammationer, sadeltryck m.m.

Skador med låg läkintensitet ex. frakturer på små ben, gamla skador etc. är svårare att upptäcka.

Färska skador är relativt lätt att hitta, det har inte heller hunnit bli några missvisande överbelastningsskador.

Så ta tag i problemet så fort du kan så ökar chansen att hitta och få ordning på problemet!

Vill Du se bilder?, kolla under BILDBANK VÄRMEKAMRA HÄST i menyn.