BIOLIGHT HÄST

Det som händer är att man med monokromatiskt ljus med olika våglängd och pulsfrekvens skickar ljusfotoner till cellens mitokondrier och på så sätt hjälper igång /startar upp kroppens egen läkprocess och man ser ofta en klar förbättring redan efter 2-3 Biolight behandlingar i tät följd .

Nedan följer några typiska exempel och resultat på skador som Biolight är bra för:

  • Ledinflammationer                             76 % av hästarna i studien visade förbättring
  • Si-led                                                       96 % av hästarna i studien visade förbättring
  • Olika former av akuta skador såsom vrickning m.m
  • Sen-ligamentskador                            76 % av hästarna visade förbättring
  • Inflammerade muskler                       88 % av hästarna visade förbättriing
  • Svullnader                                             100 % av hästarna visade förbättring
  • Sår                                                          100 % av hästarna visade förbättring
  • Hovar                                                      75 % av hästarna visade förbättring
  • Ömma ryggar och kors                      88 % visade förbättring

Inflammationer på hästar orsakade av hård träning eller tävlande är förenat med stora kostnader när hästen går skadad under längre perioder. Fördelarna med Biolight behandlingen är många, bla kan du få en förkortad läkningsprocess som förkortar lidandet vilket i sin tur innebär att du kan få igång hästen snabbare i träning och därmed kan minska dina utgifter samt få användning för din häst igen

Biolight kan också användas i förebyggande syfte för att förbereda musklerna för prestation inför t.ex en tävling, ge en snabbare återhämtning på ansträngda muskler efter träning och tävling samt allmän energibalansering för trötthet m.m .

Vid ett regelbundet användande av Biolight kommer du snart att märka de positiva effekter som det ger på din häst! Det går givetvis bra att även behandla andra djur än hästar!.