HÄSTKIROPRAKTIK

Kiropraktik /fysioterapi är en manuell terapi där jag jobbar med händerna och på ett mjukt sätt försöker återställa hästens rörlighet.För att påverka ett så stort djur krävs det att hästen är lugn o avslappnad.

Kiropraktik på din häst kan behövas om du upplever följande:

  • Svårighet att fatta galopp
  • Rörelsestörning
  • Svårt att ställa hästen till höger eller vänster
  • Lägger huvudet på sned
  • Biter tag i ena sidan av bettet
  • Hästen går på dubbla spår
  • Roterande eller släpande rörelse med ett bakben
  • Ömhet /smärta i rygg eller nackmuskulatur
  • Ömhet/ smärta i si-leden  

Kiropraktik fokuserar på rygg och nacke och hur dessa påverkar nervsystemet (hjärna, ryggmärg och nerver) men även extremiteter (övriga leder i benen) som drabbats av s.k. subluxationer, när  leden är låst i ett läge inom dess normala rörelsevidd .

Ryggraden består av 52-54 kotor och har ca 200 leder. På den fäster ett stort antal muskler och ligament och den har en stödjande och bärande funktion. Ryggraden skyddar också ryggmärgen och mellan dess kotor passerar spinalnerverna till bl.a. muskler och inre organ. Genom att behandla subluxationer i ryggraden påverkas således även nervsystemet i stor utsträckning.

Går hästen med en "låsning" -snedhet under längre tid belastas lederna ojämnt och kan leda till att någon led blir överansträngd och man är inne i en ond cirkel .

Genom att bryta denna onda cirkel av smärta där kroppens rörelseförmåga hämmats återställer man rörligheten och  har en häst som rör sig fritt o lätt igen under förutsättning att det inte ligger någon annan bakomliggande orsak.