REIKI-HEALING

Reiki healing behandlingen består av schakrabalansering. Frigör gamla obearbetade känslor och blockeringar och får energin i kroppen att balansera sig och flöda fritt igen.Vid Reikibehandling använder man händerna som ett kännande och balanserande instrument för att känna av de olika schakrorna och ge energi.

Vad är chakran?

Människan har 7 stora energipunkter =chakran som går igenom kroppen från huvudet ner till "sätet".

7e chakrat -kronchakrat , finns uppe på hjässan och har färgen cerise.

Detta chakra är vår andliga sida, och tex vid meditation kan det ge oss ökad förståelse och medvetenhet.Detta chakra står för muskulatur, hud  och skelett och vid obalans kan det ge tex, trötthet utan kroppsliga orsaker, minskad vilja .

6e chakrat - Pannchakrat, sitter i pannan och har färgen lila.

Detta chakra kallas ofta för det tredje ögat - visdom.Detta chakra står för hjärnan,nervsystem,ögon,öron,näsa,tallkottkörteln och hypofysen, Obalanser  kan orsakaneurologiska problem,blindhet,dövhet,ryggbesvär.Mentalt är det självrannsakan,sanning och intellektuell förmåga.

5e chakrat - Halschakrat,  finns i halsen och har färgen blå.

Detta chakra står för tal och våga uttrycka sig, stå upp för den man är och kreativitet.Blockeringar i detta chakra orsakar heshet, munproblem, sköldkörtelproblem.Mentalt handlar det om självförverkligande,drömmar, beroende, kritik o kunna fatta beslut

4e chakrat - Hjärtchakrat, finns i hjärtområdet-bröstkorgen och har en grön färg.

Detta chakra fungerar som en länk mellan kroppen och anden. All energi från de övriga chakran omvandlas här. Hit hör hjärta,lungor, skuldror, armar och bröst.Blockering i detta chakra  är hjärt o kärl sjukdomar,astma/allergier, låsningar i bröstryggen.Det leder till ilska, bitterhet, soprg ego,ensamhet.Ett öppet hjärtchakra  ger oss samhörighet,medkänsla och gör det lätt att älska oss själva och andra.

3e chakrat- Solar plexus och har en gul färg.

Detta chakra står för den personliga makt och kraft vi har.Hit tillhör njurar, mage mjälte,lever. Blockeringar kan orsaka ledbesvär.magsår,tarmproblem mm. Dessa orsakar obalans i tillit ,rädlsa,självkänsla, ansvar

2a chakrat- Sakralchakrat finns under naveln och har en orange färg.

Detta chakra står för relationer. Hit hör könsorgan, tjocktarm ,länd o korsrygg, bäcken  o höfter.Blockeringar av detta chakra orsakar höftproblem, låsn länd o korsrygg mm.Orsaken kan vara skuldkänslor, obalans i makt, pengar, kontroll.

1a chakrat -Rotchakrat finns vid blygdbenet och har en röd färg.

Detta chakra står för familj och förmågan att klara sig i livet.Omfattas av ben ,fötter ryggrad (svans) ändtarm o immunförsvar.Om blockeringar uppstår kan det ge problem med ischias, åderbråck, ändtarm,depression.Orsaken är oftast problem inom familjen, trygghet, ekonomi mm.