VÄRMEKAMERA / TERMOGRAFI

Thermografi - Vad är det? Allting utstrålar termisk energi till omgivningen i form av osynlig infraröd strålningsenergi. Infraröd termografi är den teknik som används för att göra det osynliga synligt.

Thermografikameran registrerar den värmestrålning som kommer från kroppen, strålningen 
(Infrarött ljus, 8-14 mikrometer) som fångas upp genom linsen, görs sedan om i kameran till en digital färgbild. 

Kameran kan mäta temperaturskillnader på 0,08grader Celsius.
Vid en skada kommer kroppen att försöka läka skadan genom att få dit nytt ”byggmaterial”, samt transportera bort slaggprodukter, det blir då en aktivitetsökning i detta område, och det blir  därför  en temperaturhöjning. 
Denna undersökningsmetod visar likt scintigrafiröntgen och magnetröntgen individens fysiologi och inte anatomi, man ser med andra ord pågående processer i kroppen och kan med den informationen härleda vad som är fel på  personen.
Men till skillnad från ex scintigrafi är denna undersökning ofarlig .

 

När det gäller människor och djur så visar denna undersökning individens fysiologi och inte anatomi. Den infraröda kameran mäter kroppens yttemperatur och presenterar informationen i form av en digital färgbild.

Vid en skada blir det ökad aktivitet i området när kroppens läkprocess startar och man kan därför se en ökad temperaturskillnad.

Eftersom det vaskulära systemet (blodkärls-systemet) och det vegetativa systemet (nervsystemet) är lika på båda sidor i normala fall så kan asymmetri indikera ett problem.

Vid beställning av behandling  (ex Biolightbehandling) ihop med värmekameraundersökning erhålles gratis uppföljning av det behandlade området för att på så sätt följa hur skadan läker under behandlingstiden.


Thermografi är otroligt användbart, ex i förebygggande syfte vid ökad träningsbelastning. Man kan då, med regelbunden thermografering, se hur man klarar den ökade belastningen och kan därmed förhindra överansträngning m.m.

Vilka skador kan man se?
Med rätt förutsättningar kan man i stort sett se alla skador och inflammationer som har en hög läkintensitet, ex. olika muskel-ledinflammationer m.m.

Skador med låg läkintensitet ex. frakturer på små ben, gamla skador etc. är svårare att upptäcka.

Färska skador är relativt lätt att hitta, det har inte heller hunnit bli några missvisande överbelastningsskador.

Så ta tag i problemet så fort du kan så ökar chansen att hitta och få ordning på problemet!

Vill Du se thermografibilder?, Titta under BILDBANK VÄRMEKAMERA/TERMOGRAFI i menyn.