DORNMETHOD

En behandling där man med ett mjukt tryck och pendelrörelse justerar låsningar i ryggrad och leder utan "knäckande"

Vår ryggrad har en viktig roll i vår kropp eftersom våra nervbanor går genom den och ut till samtliga organ, muskler och leder. 

Är vårt skelett rakt fungerar försörjningen som den ska. Är vår rygg däremot sned så kan nerver komma i kläm, vilket kan leda till att relaterade kroppsdelar som bl a hjärta, lungor, mage, njurar, ben och armar kan börja visa sjukdomssymptom. 
Muskelspänningar som beror på förskjutningen av kotor släpper oftast direkt efter korrigeringen. För att undvika att kroppen återgår till den gamla felställningen är det viktigt att patienten regelbundet gör övningar hemma som terapeuten visar. 
Denna behandling kan med fördel kombineras med 25 min massage