HYPNOS

Hypnos är  ett bra val när man har:

 • Fobier
 • Ätstörningar
 • Sluta röka
 • När man vill ändra ett beteende (ex våga var med på en tävling,prata inför grupp mm)
 • Stress
 • Problem (när man bär på en ryggsäck med problem o vill släppa det)
 • Ändra sin livsstil 

 

Hypnos är ett fullt naturligt tillstånd som man befinner sig i när man mediterar, dagdrömmer eller lever sig in i en bra film och fungerar alldeles utmärkt som terapiverktyg där man vill arbeta med sin omedvetna sida.Man känner sig medveten och hör allt!

Ett bra exempel på när det omedvetna styr är fobier. En person med musfobi reagerar omedelbart och kroppen startar ett "fly eller fäkta " beteende, hjärtat börjar slå okontrollerat, adrenalinet pumpar och kroppen gör sig redo för att antingen springa undan den livshotande faran eller stanna och slåss för livet.Eftersom en mus inte utgör någon livshotande situation men hjärnan ändå ger den signalen till kroppen så har det blivit en "felkoppling". På dessa "felkopplingar"eller omedvetna beteenden brukar en kombination  av NLP coaching  , där man jobbar med det medvetna sinnet och Hypnos , där man jobbar med det undermedvetna sinnet,  ge mycket bra resultat.

I det undermedvetna sinnet ligger:

 •  Känslor 
 • Vanor
 • Beskyddande
 • Permanent minne
 • Lathet

I det medvetna sinnet ligger:

 • Analytiskt tänkande
 • Rationellt
 • Korttidsminne
 • Viljestyrka

Man delar in hjärnans aktivitet i 4 olika stadier:

Beta , 114-50 cykler/sek            Normalt vaket tillstånd

Alfa, 8-12 cykler/sek                  Hypnos, meditation

Theta , 4-7 cykler/sek                Djupare hypnos, djupare meditation

Delta, under 3,5 cykler/sek          Djup sömn