AKUPRESSUR

Akupressur är kort uttryckt en kombination av akupunktur och massage. Man jobbar med akupunkturens punkter och meridianer fast utan nålar.

Grundtanken i akupressur är att när energin, qi, rör sig harmoniskt i kroppen så håller vi oss friska och mår bra. När qi av olika orsaker råkar i obalans så mår vi dåligt och kan på sikt bli sjuka. Qi är energiflöden som utvecklas o rör sig enligt bestämda mönster eller banor i kroppen sk meridianer. Dessa energiflöden är särskilt påverkbara på vissa speciella punkter sk aku-punkter.

Vår form av akupressur har 4 grundpelare:

  • Taoistisk filosofi
  • Traditionell kinesisk medicin (TKM)
  • Japansk tryckteknik
  • Västerländsk psykologi.

Akupressuren ser till helheten. Kropp och själ är ett.Yin och Yang är i balans.

 

Yin står för mörker, kyla, kvinna, natt, vila, död, inåtgående Yang står för ljus, liv , värme, man , dag , aktiv


Yin och Yang är föränderligt. Tex Yin är den skuggiga delen av en kulle, Yang är den solbelysta delen, allt eftersom dagen går så flyttar sig solen och den tidigare skuggade delen av kullen som var Yin har nu blivit solbelyst och därmed blivit Yang. Allt är föränderligt och ingenting är vad det synes vara! Om man översätter detta till dagens samhälle så gäller det i allra högsta grad, ständiga förändringar, otrygghet och allt större krav på prestation.

Akupressurens uppgift är att få energi, blod och kroppsvätskor att cirkulera harmoniskt genom kroppen igen. Man behandlar inte sjukdomar med akupressur, Man påverkar energitillståndet genom att stimulera kroppens energirörelser.