NLP LIVSCOACHING

Detta är en coachingform för Dig som vill ha hjälp med att uppnå ett mål, privat eller i arbetet.Det kan vara att bli lyckligare, våga säga ifrån, leda din personal, anmäla dig till den där tävlingen som du aldrig vågade.Helt enkel: Spränga Dina egna gränser!

Här får du coaching i att arbeta med ditt medvetna sinne som står för:

  • Analytisk tänkande
  • Rationell
  • Korttidsminne
  • Viljestyrka

Detta kan även kombineras med Hypnos där man arbetar med det omedvetna sinnet som står för:

  • Känslor
  • Vanor
  • Beskyddande
  • Permanent minne

NLP står för Neurolinguistisk programming.

Det är en  samtalsteknik för att medvetandegöra vårt sätt att kommunicera, känna och tänka.Det ger Dig möjlighet som chef eller privatperson att organisera Ditt sätt att kommunicera och neurologiska system för att uppnå specifika mål och resultat.

Vi lever ofta i en begränsad värld där vi  själva  eller andra (tex när vi var små) har satt våra begränsningar och vi lever i den tron att "det där klarar du inte Kalle" för vi har fått höra det så många gånger.Men sanningen är en helt annan:Du kan  SÅÅ MYCKET MER!!!

 Det ger Dig helt enkelt möjlighet till att utnyttja DIN fulla potential!