BIOLIGHT

Det som händer är att man med monokromatiskt ljus med olika våglängd och pulsfrekvens skickar ljusfotoner till cellens mitokondrier och på så sätt hjälper igång /startar upp kroppens egen läkprocess och man ser ofta en klar förbättring redan efter 2-3 Biolight behandlingar i tät följd .

Enligt kliniska erfarenheter och studier kan metoden tillämpas vid en rad olika exempel på skador och sjukdomstillstånd såsom belastnings- och förslitningsskador, idrottsskador, inflammationer, diabetiska sår, akuta brännskador m.m Mer info om de kliniska studierna och resultat får du om du går in på www.biolight.se

Genom att bestråla den skadade delen av kroppen med monokromatiskt (specifik våglängd och bestämd energi) ljus med viss pulsfrekvens och under rätt avvägd tid överförs elektromagnetisk energi till kroppen. Cellerna i det inflammerade området ökar i aktivitet och läkningen påskyndas

Det finns en lång rad vanligt förekommande inflammatoriska tillstånd, som åsamkar människan stort lidande och omfattande vårdkostnader

Nedan följer några typiska exempel på inflammatoriska tillstånd som Biolight är bra för:

  • Kroniska bensår 
  • Belastnings-och förslitningsskadorsom uppkommer som en följd av olika arbetsuppgifter, leder ofta till omfattande sjukskrivnings-och vårdkostnader.
  • Olika former av idrottsskador
  • Sår
  • Akuta brännskador
  • Inflammationer i leder och  muskler, såsom tennisarmbåge, nack o ryggsmärtor,knä-höftproblem, benhinneinflammation mm
  • Benbrott
  • Dåligt immunförsvar

Fördelarna med Biolight behandlingen är många, bla kan du få en förkortad läkningsprocess  med 50% som förkortar lidandet. För vem vill gå och ha ont i onödan?.

Biolight kan också användas i förebyggande syfte bla inom idrotten för att förbereda musklerna för prestation inför t.ex en tävling, ge snabbare återhämtning av musklerna efter hårda träningspass och tävling och allmän energibalansering av kroppen för t.ex trötthet m.m.