BILDBANK VÄRMEKAMERA

Kundreferenser - Människa

 

Kund med diagnos whiplashskada, (grön fläck i nacken)

                             

 

Förslitning i höft, konstaterad av läkare,

Före biolightbehandling                                 Efter biolightbehandling

Vrickad vänster fotled, konstaterat
av läkare, höger ben överansträngt,

Före biolightbehandling                                 Efter biolightbehandling