KRONISKA BENSÅR

Biolight påskyndar sårläkning enligt vetenskapliga studier.

Kroniska bensår , diabetessår, orsakar mycket lidande och är ofta också mycket svårläkta och leder i värsta fall till amputation..Behandlingsmetoden Biolight är en ljusbehandlingsmetod  som är kliniskt testad och bevisad.En utvärdering inom Svenska vårdenheter vid rutinmässig sårbehandling visar att nästan 90 % av alla behandlade sår,oavsett genes, kom i läkning. Inom 4-6 veckor var såren helt läkta eller läkta med minst 50 % med Biolightbehandling. (läs mer om Biolight under fliken Biolight)